skip to content
Aanvraag certificaten en diploma's (niet VAKO cursisten)

VAKO cursisten krijgen het behaalde certificaat of diploma direct op de examendag uitgereikt. Voor niet VAKO cursisten bieden wij de mogelijkheid om via deze website certificaten of diploma's aan te vragen. Hiervoor is een overzicht opgesteld van diploma's die gelijkgesteld worden aan de verschillende niveaus zoals deze in Nederland gelden. 

 

Studenten die via een mbo horecaopleiding de vakken drankenkennis, wijnkennis of een keuzedeel (vanaf 2016) bier, gedistilleerd of wijn hebben gevolgd kunnen na overleg van een kopie van de hieronder genoemde diploma's en een kopie van een identiteitsbewijs een certificaat op niveau aanvragen. 

 

De niveaus van de certicaten zijn gebaseerd op de in het beroepsonderwijs landelijk geldende niveaus van kwalificatie:

Niveau 1: Basale kennis

Niveau 2: Basis kennis

Niveau 3: Kennis

Niveau 4: Brede en specialistische kennis

 

Overzicht van opleidingen welke gelijk gesteld zijn aan de niveaus van de Stichting Dranken Educatie Nederland  

Biercertificaat

niveau 1

na overleg kopie:

 • diploma gastheer/-vrouw niveau 2
 • diploma met mbo keuzedeel bierkennis 1 (mbo vanaf 2016)
 • kopie identiteitsbewijs
 € 15,00

Biercertificaat

niveau 2

na overleg kopie:

 • diploma ondernemer/ manager hotel & restaurant of
 • diploma meewerkend horeca-ondernnemer niveau 4 of
 • diploma mbo plus hospitality management niveau 4 of
 • diploma zelfstandig werkend gastheer/-vrouw niveau 3 of
 • diploma met keuzedeel bierkennis 2 (mbo vanaf 2016)
 • kopie identiteitsbewijs
 € 15,00
Gedistilleerd-certificaat niveau 1

na overleg kopie:

 • diploma gastheer/-vrouw niveau 2
 • diploma met keuzedeel drankenkennis 1 (mbo vanaf 2016)
 • kopie identiteitsbewijs
 € 15,00
Gedistilleerd-certificaat niveau 2

na overleg kopie:

 • diploma ondernemer/manager hotel & restaurant of
 • diploma meewerkend manager hotel & restaurant of
 • diploma mbo plus hospitaltiy management niveau 4 of
 • diploma zelfstandigwerkend gastheer/-vrouw niveau 3 of
 • diploma mbo keuzedeel drankenkennis 2 (mbo vanaf 2016)
 • kopie identiteitsbewijs
 € 15,00
Wijncertificaat niveau 1

na overleg kopie:

 • diploma gastheer/-vrouw niveau 2 of
 • diploma mbo keuzedeel wijnkennis 1 (mbo vanaf 2016)
 • kopie identiteitsbewijs
  € 15.00
Wijncertificaat niveau 2

na overleg kopie:

 • diploma ondernemer/manager hotel & restuarant of
 • diploma mbo plus hospitality management niveau 4 of
 • diploma zelfstandigwerkend gastheer-/vrouw niveau 3 of
 • diploma mbo keuzedeel wijnkennis 2 (mbo vanaf 2016) of
 • diploma aankomend gastronoom - sommelier niv. 3
 • kopie identiteitsbewijs
 € 15,00

Basis

slijtersvakdiploma

Na overleg kopie:

 • biercertificaat niveau 2
 • gedisitlleerdcertificaat niveau 2
 • wijncertificaat niveau 2
 € 25,00
Slijtersvakdiploma

 Na overleg kopie:

 • biercertificaat niveau 3
 • gedistilleerdcertificaat niveau 3
 • wijncertificaat niveau 3
 • Verklaring sociale hygiene

 

 € 35,00