skip to content

EXAMENINFORMATIE

De Stichting Dranken Educatie Nederland  (SDEN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en afnemen van de verschillende drankenexamens. De examens vinden meerdere malen per jaar plaats. 

Onze examens worden samengesteld op basis van de landelijk erkende eindtermen voor de verschillende wijn-gedistilleerd-, en bierexamens en worden erkend door de landelijke drankenbranche en de Koninklijke SlijtersUnie.

Een certificaat of vakdiploma van de VAKO staat voor vakkennis op het hoogst niveau. Meer informatie omtrent examendata, examentijden en examenlocatie. 

 

Inschrijven

VAKO cursisten hoeven zich niet apart voor het examen in te schrijven. ZIj ontvangen tijdens de opleiding van de VAKO begleider de oproepkaart. Kandidaten die geen opleiding via de VAKO volgen dienen zichzelf uiterlijk 6 weken voor het examen online in te schrijven voor een examen. Na inschrijving ontvangt u de factuur en de oproepkaart voor het examen. Na betaling van de factuur bent u definitief ingeschreven voor het examen. Op de examendag zelf dient u de examenoproepkaart, een geldig legitimatiebewijs, een potlood en een gum mee te nemen. U dient uiterlijk een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Schrijf u hier in voor een examen.                                                         

 

Exameneisen

Alle examens bestaan uit een theoretisch gedeelte (multiple choice) en een proeftechnisch gedeelte (multiple choice). Afhankelijk van het aantal theoretische vragen per onderdeel dient u een bepaald aantal vragen correct te beantwoorden om te slagen. (= eindcijfer 6). Om voor het proeftechnische deel van het examen te slagen dient u minimaal 2 van te proeven wijnen, dranken of bieren goed beantwoord te hebben. De wijnen, dranken of bieren die deel uit maken van het examen worden geselecteerd op basis van de wijnen, dranken of bieren die tijdens de opleidingsdagen zijn geproefd. 

 

 Examen


Aantal theorie vragen

Aantal goed om te slagen

Aantal proefvragen

Aantal goed om te slagen

 Tijdsduur
 Bier niveau 3  60 36 6  2   75 minuten
Gedistilleerd niveau 3  60 36 6  2  75 minuten
 Wijn niveau 3  60 36 6  2  75 minuten

 

Om in aanmerking te komen voor een herkansing van het proeftechnische gedeelte van het examen dient u geslaagd te zijn voor het theoretische gedeelte. Kandidaten die een onvoldoende behalen voor het theoretische gedeelte komen niet in aanmerking voor een eventuele herkansing van het proeftechnische gedeelte op de examendag zelf en dienen herexamen te doen voor zowel het theoretische gedeelte als het proeftechnische gedeelte. 

Slijtersdiploma

Kandidaten die in het bezit zijn van de verklaring Sociale Hygiëne kunnen na het behalen het wijn-, gedistilleerd-, en biercertificaat een kopie van deze verklaring op sturen aan de VAKO cursusadministratie. U ontvangt dan van ons geheel gratis het Slijtersvakdiploma.

 

 

 

 

 

Examenlocatie:
 De Vechtse Banen 
(google maps)
 
Mississippidreef 153 
Utrecht  
 
Ingang links naast CBR