skip to content
Eindtermen VAKO gedistilleerdopleiding niveau 3
Het doel van deze opleiding is het uitbreiden van de theoretisch kennis en proefvaardigheden naar een professioneel niveau. 
 
Studiemateriaal: VAKO gedistilleerdmap
 
Exameninformatie: 60 multiple choice vragen en zes proefvaardigheidsvragen
Examenduur: 75 minuten
Beoordeling: cijfer
 

Theorie: 

Het theoretische examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. De kandidaat dient voor het theoretische deel minimaal 36 vragen goed te beantwoorden = eindcijfer 6.

 

Praktijk: 

Voor het organoleptische deel van het examen worden zes dranken ingeschonken. Voor iedere drank wordt een meerkeuzevraag gesteld met drie antwoordmogelijkheden. De kandidaat dient minimaal 2 dranken goed te herkennen.

 

Bijzonderheden:

Indien een kandidaat voor het theoretische deel slaagt en voor het praktisch deel zakt dan krijgt de kandidaat op dezelfde examendag één herkansing voor het praktische deel. 

   
Na het succesvol afleggen van het examen kan de cursist: 
 • de kenmerken van grondstoffen voor gedistilleerde dranken benoemen;
 • de factoren die het distillatieproces beïnvloeden benoemen;
 • het distillatieproces beschrijven;
 • de kenmerken van de behandelde gedistilleerde dranken benoemen;
 • de belangrijkste informatie op het etiket analyseren:
 • de regels van de Europese wetgeving benoemen;
 • de procedures voor ontvangst, opslag en verkoop van gedistilleerde dranken benoemen:
 • een gedetailleerd verkoopadvies geven;
 • distillaten beoordelen op uiterlijk, geur en smaak;
 • uit een keuze van 6 gedistilleerde dranken, blind, tenminste 2 gedistilleerde dranken herkennen. 

 

Dranken niveau 3: 

In samenwerking met de praktijkleslocaties wordt per opleidingsdag een keur aan gedistilleerde dranken geproefd. Uit deze geproefde dranken wordt door de examencommissie een keuze gemaakt voor het organoleptische examen.   

 

 • Jonge Jenever, Oude Jenever, Vruchtenjenevers, Graanjenever, Speciale Jenevers< Korenwijn
 • Brandewijn, Vruchtenbrandewijn, Inmaakbrandewijn
 • Bitters, Elixers,
 • Vieux
 • Nederlandse likeuren
 • Cognac, Armagnac, Eau-de-Vie de Marc, Wienbrand, Brandy
 • Eaux-de-Vie des Fruits, Calvados
 • Buitenlandse likeuren
 • Gin, Rum, Vodka, Tequila, Aquavit
 • Ouzo, Pernod, Ricard, Raki, Sambuca, Absint
 • Schotse Whisky; Grain, Blend, Malt in combinatie met Schotse whiskygebieden
 • Irish Whiskey
 • Canadian Whiskey
 • American Whiskey

 

drankenopleiding drankenstudie vako liquorist wijnacademie

CURSUSDATA
CURSUSPRIJZEN