skip to content
INSCHRIJFINFORMATIE
Opleidingen

Inschrijving voor een opleiding geschiedt door middel van een  online aanmeldingsformulier op onze website www.vako-opleiding.nl, dan wel schriftelijk of telefonisch. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u de factuur en het lesschema. De opleidingsmap wordt op de eerste bijeenkomst aan u uitgereikt. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag toegelaten indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.  

 

Let op: Het opleidingsgeld is exclusief de lesmap. U dient de gewenste lesmappen apart aan te klikken op het inschrijfformulier. 

 

Examen

Inschrijven voor het examen geschiedt voor middel van een online aanmeldingsformulier op onze website www.vako-opleiding.nl. Uiterlijk twee weken voor het examen ontvangt u de examenfactuur en de examenoproepkaart. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Een cursist wordt alleen op het examen toegelaten indien de betaling van het examengeld is ontvangen. Inschrijven voor de SDEN examens is open voor kandidaten van alle opleiders in Nederland. 

 

VAKO cursisten ontvangen de factuur en oproepkaart tijdens een van de opleidingsdagen. Zij worden automatisch ingeschreven voor het bij de opleiding behorende examen. Deelname aan het examen is niet verplicht. Indien een VAKO cursist niet wil deelnemen aan het examen kan hij/zij dit doorgeven aan de opleidingsbegeleider.